Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης παρακρατείται

Το 50% της συνολικής αξίας της κράτησης αν:

  • ακυρωθεί η κράτηση σε λιγότερο από 10 μέρες από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, για την χαμηλή & μεσαία περίοδο.
  • ακυρωθεί η κράτηση σε λιγότερο από 14 μέρες από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, για την υψηλή περίοδο.

Το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης αν:

  • ακυρωθεί η κράτηση σε λιγότερο από 5 μέρες από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, για την υψηλή περίοδο.
  • δεν εμφανιστεί ο πελάτης χωρίς προειδοποίηση (non show).
  • γίνει πρόωρη αναχώρηση, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.